Copenhagen Translation indgår samarbejdsaftale med medicinalvirksomhed om oversættelse af SPC’er (Summary of Product Characteristics) fra engelsk til forskellige europæiske sprog.

Leave a Reply

Your email address will not be published.