Nord Stream 2

Nord Stream 2 bliver naturgasledning nr. 2 i Østersøen og har til formål at transportere naturgas fra Rusland to EU. Som AAC Globals partner i Danmark var CT ansvarlig for at oversætte dele af den omfattende miljødokumentation (Espoo-rapporten), som skulle udarbejdes i forbindelse med ansøgningen og den efterfølgende godkendelse af […]

Fodbold er medicin

En ny satsning på SDU betyder, at den internationalt anerkendte fodboldforsker Peter Krustrup nu skal forske i elitefodbold og folkesundhed. Peter Krustrup, tidligere tilknyttet Københavns Universitet, tiltræder som professor i Sport and Health Sciences og bliver også forskningsleder ved SDU’s Institut for Idræt og Biomekaniks nye forskningsenhed, Sport and Health […]

Nordic Translation Industry Forum

I november deltog Copenhagen Translation i Nordic Translation Industry Forum (NTIF), der efterhånden har etableret sig som det årlige mødested for sprogbranchen i Norden. NTIF har et særligt regionalt fokus, både hvad angår tema og oplægsholdere. I år fandt konferencen sted i Malmø, og deltagerne kom fra hele Norden samt […]

Copenhagen Translation vinder stort terminologiprojekt fra Nordic Innovation

Copenhagen Translation har sammen med vores finske (Lingsoft) og svenske (Interverbum Technology) partnere opnået støtte til et udviklingsprojekt fra Nordisk Innovation, som hører under Nordisk Ministerråd. Nordisk Innovation arbejder på at fremme grænseoverskridende handel og innovation. Projektet handler om at forbedre og bygge bro i kommunikationen mellem patienter og sundhedspersonale […]