I dag har mange patienter mulighed for at læse deres patientjournal på internettet og ikke bare på papir. Tanken er, at man med den øgede tilgængelighed både aflaster sundhedsvæsnet i forhold til unødvendige spørgsmål og samtidig fremmer patienternes involvering i deres eget sygdomsforløb. Det er dog ikke altid let at forstå lægernes fagsprog i journalerne, heller ikke for sundhedspersonalet. Læger skriver for det meste journaler med sig selv eller kolleger som målgruppe. Når journalerne nu bliver tilgængelige for andre grupper, er det vigtigt, at oplysningerne kan forstås af almindelige danskere og ikke fører til misforståelser.

Myndighederne i de nordiske lande prøver via forskellige tiltag at fremme en udvikling, hvor enkeltpersoner får mulighed for aktivt at engagere sig i deres egen sundhedstilstand. Et af disse tiltag er forskningsprojektet Bridging the Language Gap: Creating a platform for patient – professional communication. Det er et fælles nordisk og flersproget projekt, der drives af svenske Interverbum Technology sammen med finske Lingsoft og danske Copenhagen Translation. Projektet finansieres af Nordic Innovation, som hører under Nordisk Ministerråd.

Projektet har en referencegruppe med repræsentanter fra de fem nordiske lande, herunder et bredt udsnit af interessenter såsom speciallæger, patientforeninger og sundhedsmyndigheder.

Formålet med projektet er at udvikle en online brugerflade, der kan læse og analysere patientjournaler om hjerteanfald på alle de nordiske sprog. Brugerfladen, som på sigt kan videreudvikles til f.eks. en app, gør det muligt at forklare eller ”oversætte” svære ord og forkortelser i journalen til almindeligt sprog, så patienter og sundhedspersonale nemmere kan forstå indholdet. Ud over de nordiske sprog kan de lægefaglige udtryk desuden oversættes til patientvenlige udtryk på de mest almindelige indvandrer- og flygtningesprog, dvs. arabisk, somalisk og tigrinya. Det kan især være nyttigt i de kommende år i lyset af den nuværende flygtningestrøm til Europa og Norden.

Brugerfladen og dens indhold udvikles løbende på baggrund af feedback fra forskellige testgrupper. Den tekniske løsning kan bruges til at udvikle lægmandsversioner af mange forskellige slags fagtekster. Der er således et stort anvendelsespotentiale inden for alle typer digital kommunikation, inklusive mobile enheder. Det er stadig muligt at blive medlem af referencegruppen og dermed bidrage til at forbedre den digitale kommunikation inden for sundhedsvæsnet.

Kontakt Henrik Holm Andersen, henrik.andersen@copenhagentranslation.dk for yderligere oplysninger.

Leave a Reply

Your email address will not be published.