I dag er hjemmesiden et firmas hjerteblod. Det er her vi skal vise, hvem vi er, og hvad vi kan – gerne med det resultat, at potentielle kunder kontakter os, hvorefter dialogen og relationen skabes og udvikles. Vi har stor erfaring med oversættelse af hjemmesider til et eller flere sprog.

Vi tager udgangspunkt i den eksisterende originaltekst og sørger for en oversættelse, der opfylder de samme krav både med hensyn til budskab og stil, så du opnår størst mulig gennemslagskraft også på de udenlandske markeder.

Vi kan arbejde med originale html-filer, således at kun de oversatte html-filer skal importeres i jeres system. Dermed slipper I for ekstraarbejde i form af kopiering af tekst fra hjemmesiden eller jeres CMS-system til f.eks. Word og tilbage igen efter oversættelse.

Ring til os, og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at nå potentielle udenlandske kunder via en slagkraftig hjemmeside på flere sprog.

Du kan altid kontakte os. Vi er til rådighed, når du har brug for det, ikke kun i kontortiden.